สินค้า
| Vanishing Cane (Metal / Rainbow) by Handsome Criss and Taiwan Ben Magic ไม้เท้าเป็นผ้า (สีรุ้ง)
Vanishing Cane (Metal / Rainbow) by Handsome Criss and Taiwan Ben Magic ไม้เท้าเป็นผ้า (สีรุ้ง)
รหัสสินค้า : M4-10
ชื่อสินค้า : Vanishing Cane (Metal / Rainbow) by Handsome Criss and Taiwan Ben Magic ไม้เท้าเป็นผ้า (สีรุ้ง)
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,650 บาท

รายละเอียดสินค้า : This is the best cane on the market today. Materials, craftsmanship and smooth action sets this cane apart from the rest! Each cane is hand inspected before going out.

The package includes the Vanishing Cane with online detailed instructional video. 

Video Contents:

How to prepare the Vanishing Cane Methods
Cane to two silks
Cane to Jumbo silk
Cane to Rope
Cane to Cards
Cane to Flowers
Cane to Confetti
Cane to Silk to
Cane Effect(I)
Cane to Silk to Cane Effect(II)
Newspaper Vanishing Cane
Comedy Swallow Cane

Colors are available in Black/Red/White/Blue/Green/Rainbow/Red & White/Black & White.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
สีรุ้ง
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :