สินค้า
| Slicer (Gimmick and Online Instructions) by Rizki Nanda and Magic Tao ไพ่ทะลุกล่อง
Slicer (Gimmick and Online Instructions) by Rizki Nanda and Magic Tao ไพ่ทะลุกล่อง
รหัสสินค้า : M2-23
ชื่อสินค้า : Slicer (Gimmick and Online Instructions) by Rizki Nanda and Magic Tao ไพ่ทะลุกล่อง
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,390 บาท

รายละเอียดสินค้า : "The effect is easy to perform and requires no complicated setup. " -John Wilson, Magic Magazine

Description: 
From our friend Rizki Nanda comes a very visual penetration that you can add  to your card routine at any moment. Imagine being able to take a signed playing card and pass it through a card box.   This is possible with 'Slicer'.   At the end you can hand the playing card and the card box over for examination.  This is so easy to do; it feels like real magic! You can even use a bank card, a bill, or even someone's business card; it's that versatile. 'Slicer' is so visual you will even fool yourself. 

Custom made gimmick supplied.
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :