สินค้า
| Rising Card Deck ไพ่ลอย
Rising Card Deck ไพ่ลอย
รหัสสินค้า : M2-11
ชื่อสินค้า : Rising Card Deck ไพ่ลอย
ความนิยม :
ราคาปกติ : 999 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description: 

Murphy's Magic Supplies' Rising Card Deck A spectator freely selects any card from the deck, it's then remembered and replaced in the deck. The deck may then be cut by the spectator before it is either held by the magician or placed into a glass or leaned against any other object. Seemingly on command, the spectator`s freely chosen card then rises out of the deck!
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :