สินค้า
| Mental Photo Deck Bicycle ไพ่ขาวเป็นไพ่ธรรมดา
Mental Photo Deck Bicycle ไพ่ขาวเป็นไพ่ธรรมดา
รหัสสินค้า : M2-13
ชื่อสินค้า : Mental Photo Deck Bicycle ไพ่ขาวเป็นไพ่ธรรมดา
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,050 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

Easy To DO!

No Sleight Of Hand Required!


An amazing deck of Bicycle cards that allows you to do a miracle - yet is EASY TO DO.

Effect

Imagine removing a strange deck of cards with no faces and no backs - the whole deck is freely shown blank. Suddenly one blank card develops a face and then a back. Then, the entire deck instantly has faces and backs. One quick cut of the cards and they are all blank again. It looks amazing. The faces and backs develop and disappear in a stunning manner!

Includes thorough, illustrated instructions by World Champion Magician - DARYL giving you all the details!


สินค้าคงเหลือจำนวน : 5 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :