สินค้า
| Blistering (Gimmick and Online Instructions) by Alex La Torre หมากฝรั่งย้ายที่
Blistering (Gimmick and Online Instructions) by Alex La Torre หมากฝรั่งย้ายที่
รหัสสินค้า : M3-04
ชื่อสินค้า : Blistering (Gimmick and Online Instructions) by Alex La Torre หมากฝรั่งย้ายที่
ความนิยม :
ราคาปกติ : 850 บาท

รายละเอียดสินค้า : Cause a piece of gum to magically jump to four different portions of the hermetically sealed packet. If you are looking for visual magic to perform live or for a camera, this is ten seconds of sheer magic. It's not just a clever trick for video though; it's a practical and workable attention grabbing trick. What's more, at the end, you can immediately hand out the package for examination.

There's no assembly required. You receive a precision-made gimmick and will be ready to perform at a moment's notice.
  • Easy to do
  • Fully examinable
  • Pre-made gimmick included
Online instructions running time: 22 mins approx.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :