สินค้า
| Thumb Tip by Vernet นิ้วปลอมเวอเน็ต
Thumb Tip by Vernet นิ้วปลอมเวอเน็ต
รหัสสินค้า : M4-01
ชื่อสินค้า : Thumb Tip by Vernet นิ้วปลอมเวอเน็ต
ความนิยม :
ราคาปกติ : 280 บาท

รายละเอียดสินค้า : This is the classic one, the world famous Vernet Thumb Tip. 

THE BEST EVER MADE! AN EXACT COPY OF A HUMAN THUMB.

The Vernet Thumb Tip is one of the most utility items in magic that allows you to perform miracle effects. It can be used in close-up, parlor, stage magic or mentalism.
You can do vanishes, appearances, productions, transformations and restorations. It's perfect for amateurs and professionals
These thumb tips are realistically designed by Vernet for all your magical routines.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 3 ชิ้น
Classic
สินค้าคงเหลือจำนวน : 10 ชิ้น
Junior
สินค้าคงเหลือจำนวน : 3 ชิ้น
Classic (Soft)
สินค้าคงเหลือจำนวน : 3 ชิ้น
Medium (Soft)
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :