สินค้า
| iTwist by Skulkor บิดมือถือ
iTwist by Skulkor บิดมือถือ
รหัสสินค้า : M1-02
ชื่อสินค้า : iTwist by Skulkor บิดมือถือ
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,590 บาท

รายละเอียดสินค้า : Imagine yourself borrowing an iPhone from anyone, twist it in half while the phone screen is still on, then Twist it back and restore the phone. And hand the phone back to its owner. You heard it right. It's a borrowed phone. Can't get crazier than this. Talk about performing organic miracle with everyday objects. Some may use a coin, some may use a dollar bill. Nothing, is like borrowing people's everyday phone and perform miracles. 

A modern twist from the legendary Paul Harris' Screw Deck. Many have had fun moving the phone logo around. How about REALLY screwing someone's phone? Borrow an iPhone and twist it. Change the physical structure of the entire phone!

Now that's crazy!

Cell phone has grown to be a very intimate and emotional attachment to almost everyone is this generation. There is just no better object to borrow and shock people with. An extremely commercial and easy to do miracle that guarantee to generate HUGE reaction. 

Remember, the phone is completely safe at all time; you could use your own iPhone or any borrowed ones if you happen to use a different model. A modern miracle for the modern magician.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
Black & White
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
White
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :