สินค้า
| Wallet Weapon by Lloyd Barnes - DVD ไพ่ในกระเป๋า
Wallet Weapon by Lloyd Barnes - DVD ไพ่ในกระเป๋า
รหัสสินค้า : M1-18
ชื่อสินค้า : Wallet Weapon by Lloyd Barnes - DVD ไพ่ในกระเป๋า
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,450 บาท

รายละเอียดสินค้า : "Wallet Weapon is extremely deceptive and very devious! A must for all close up performers!"- James Brown //Professional Opportunist.

The Wallet Weapon is a powerful, unique and dynamic utility device that you'll carry with you at all times.

Specifically designed to be built in to your wallet with materials you almost certainly have at home right now.

Switch playing cards, banknotes, predictions and even perform visual changes that leave you totally clean. The possibilities for this are only limited by your own imagination.

Easy to construct. One second reset. Perfect for walk around performers.

As with every Enigma Ltd product, this DVD comes in beautifully designed luxury packaging.

Run time: 59 mins.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :