สินค้า
| Vice (Gimmicks and Online Instructions) by Jeff Prace บีบลูกอมโปโล
Vice (Gimmicks and Online Instructions) by Jeff Prace บีบลูกอมโปโล
รหัสสินค้า : M3-02
ชื่อสินค้า : Vice (Gimmicks and Online Instructions) by Jeff Prace บีบลูกอมโปโล
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,290 บาท

รายละเอียดสินค้า :
Description: 

Vice allows you to take out a simple Lifesavers hard candy mint, gently hold it between your fingers and slowly squeeze the candy until it is fully compressed and distorted. This is where most tricks stop, but with Vice, you can instantly hand out the crushed mint as a souvenir. Your spectator can even taste the mint to verify that it is, in fact, real!

Ridiculously easy to perform, yet so bewildering to spectators. You'll love the stunned looks on their faces as they hold it in their palms wondering how you made a hard candy easily bend and suspend its new shape.

Includes everything you need to start performing immediately and you can learn & perform in minutes.

What you'll get:

- Reusable performance gimmicks
- 50 real, edible crushed mints to hand out (extra refill mints available)
- Online video instructions jam-packed info including performance ideas, handlings, tips & ideas
- PDF label templates to print your own favorite mint labels

"As a working magician I would very highly recommend this because it would play well for adults AND kids. There are very few magic tricks that fit this realm and this is one of the rare ones. " -Paul Romhany, *Reviews Vanish Magazine
Handing out an impossible object as a souvenir is one of the most memorable things you can do to close a routine. But, can you eat it? Usually, no, unless Jeff Prace is performing Vice.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 8 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :