สินค้า
| Point Blank by Michael Ammar and Jordan Cotler
Point Blank by Michael Ammar and Jordan Cotler
รหัสสินค้า : M2-25
ชื่อสินค้า : Point Blank by Michael Ammar and Jordan Cotler
ความนิยม :
ราคาปกติ : 850 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

"Overall, it's a good effect, and if you don't mind dedicating an entire deck to one trick, then you'd probably do well to pick this up." -Jeff Stone, MyLovelyAssistant

Full Review
A new card effect!

A clever young guy by the name of Jordan Cotler visited Michael and shared with him this fun card trick he came up with. The effect is the best kind: Simple and straight-forward:

Effect

Any spectator names any card, and every other card instantly turns blank. It immediately resets for a repeat performance!

It's a special deck that can be handled in a totally normal way.

It's simple procedures that produce maximum impact!
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :