สินค้า
| Capsoul (DVD and Gimmick) by Deepak Mishra and SansMinds Magic
Capsoul (DVD and Gimmick) by Deepak Mishra and SansMinds Magic
รหัสสินค้า : M1-34
ชื่อสินค้า : Capsoul (DVD and Gimmick) by Deepak Mishra and SansMinds Magic
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,290 บาท

รายละเอียดสินค้า : SansMinds Magic brings you an incredibly visual effects that you can do with your everyday cap!

All the way from India, our friend D'PUCK M'SHRA has developed some amazing stuff you would see on TV with nothing but your cap.
It's perfect for casual and stylish wears and everyday social moment. 
Catching a card like the traditional card sword with your everyday cap, or have the card visually change by the edge of the cap, or more! 

A modern tool for classic magic. 
Check it out for yourself!

Included:
Special Gimmick / Material
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :