สินค้า
| L.O.V.E (DVD and Gimmick) by SansMinds
L.O.V.E (DVD and Gimmick) by SansMinds
รหัสสินค้า : M1-38
ชื่อสินค้า : L.O.V.E (DVD and Gimmick) by SansMinds
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,150 บาท

รายละเอียดสินค้า : Want to ask a cute girl out? Or maybe do something cute and visual for that special someone?

This is the trick for you. L.O.V.E. is a quick and visual piece of magic that's straight to the point. You'll be taking away a great multiple card change utility move that lets you end completely clean.

This effect effect comes with 3 specially designed gaff cards made by USPC.

Impress any girl with your sleight of hand, and show just how good you really are with you fingers...

Welcome to L.O.V.E.

Credit ::
The use of LOVE on playing card is first used in magic by the master of Wonder Wizards, Kenton Knepper. Special thanks to Kenton's gracious permission to let us use the LOVE cards as the finale in our visual card change effect. If you like the LOVE concept, please check out Kenton's amazing presentational take, available in his ebook, ANTI-TADA (PDF download). For more Kenton's other amazing products, visit Wonder Wizards.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 4 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :