สินค้า
| Modern ESP (DVD and Gimmick) by SansMinds
Modern ESP (DVD and Gimmick) by SansMinds
รหัสสินค้า : M1-41
ชื่อสินค้า : Modern ESP (DVD and Gimmick) by SansMinds
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,250 บาท

รายละเอียดสินค้า : Modern ESP is a modern rendition of the classic esp cards used for Mentalism demonstration. It plays with the idea of everyone's "six sense". Performer displays two sets of cards, 5 blue and 5 red. Each set contains 5 symbols that intuitively means something to everyone.

Smiley Face: Emotion, a moment of happiness

Flower: Nature, a sensation of being blessed

Heart: Relationship, love life

Wavy Lines: symbol of river, for abstract side of the mind

House: Home, a sense of security and comfort

Performer sets five cards all face down, leaving the participant five cards in her own hand to play with. While she knows exactly what her cards are, she has no idea what the face down cards on the table are. The challenge, is to match the design of her face up cards with all the face up cards. After they're done, you flip over each pair to reveal that they match perfectly. It works 100% of the time. and audience will be left wondering how they did it.

Note: Card back color and style may vary.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
Modern ESP (DVD and Gimmick) by SansMinds
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :