สินค้า
| Flash Gum by João Miranda and Julio Montoro
Flash Gum by João Miranda and Julio Montoro
รหัสสินค้า : m12-04
ชื่อสินค้า : Flash Gum by João Miranda and Julio Montoro
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,590 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

"The actual production of the cards changing from the gum packet is very visual and instant." -Paul Romhany, *Reviews Vanish Magazine
Welcome to Flash Gum, a creation of João Miranda and Julio Montoro.

This is a visual trick that will leave your spectators totally speechless.

In this effect, three cards are chosen and lost in the deck.

After a magical pass, the cards vanish from the deck and travel into a pack of gum. The first card appears visually on top of the gum packet. In the second phase, the whole packet visually morphs into the other two selections.

Flash Gum looks like real magic. Best of all, the gimmicks are always ready to go at a moment's notice, taking only a few seconds to reset.

This truly looks like real magic!

Get Flash Gum now, and get ready to astonish your audience with a casual, yet very powerful, visual illusion.

Keep in mind:

- The gimmicks work AUTOMATICALLY
- The specially made gimmicks are ready to be performed right away (no arts and crafts needed)
- The gimmicks are very durable and are professionally made
- A pack of gum is included along with the gimmicks and instructions
- TV rights are included with the purchase
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :