สินค้า
| Appearing Business Cards (ESP Pack) by Sam Gherman
Appearing Business Cards (ESP Pack) by Sam Gherman
รหัสสินค้า : m12-05
ชื่อสินค้า : Appearing Business Cards (ESP Pack) by Sam Gherman
ความนิยม :
ราคาปกติ : 690 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

"Well done Sam. You must be a wizard. Now I’m really tempted to turn my own business cards into appearing cards!" -Ning, Reviewer

Full Review
Here's a pack of Appearing Business Cards with an ESP theme.

Your participant selects an ESP symbol, and the symbol magically materializes on a card's blank surface. Looks incredible!

This 36-card pack comes with the following 5 designs:
  • 9 x Circle
  • 9 x Star
  • 6 x Wavy Lines
  • 6 x Cross
  • 6 x Square
How does this work? There's an amazing secret that you'll find out when purchasing this set. These cards do the work for you.

They are printed on 100# (270 GSM) eggshell white cover stock.

What color is the ink?

The ink is light to dark gray. The cards and ink are handmade so each batch may vary in color slightly.

NOTE: This effect is designed to work for indoor performances only, and you will need to purchase some inexpensive items.
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :