สินค้า
| Lethal Tender (w/DVD) (D0070) by Tango
Lethal Tender (w/DVD) (D0070) by Tango
รหัสสินค้า : m2-09
ชื่อสินค้า : Lethal Tender (w/DVD) (D0070) by Tango
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,150 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

Effect

The magician shows a half dollar coin and a playing card. The performer taps the coin with the card and instantly the half dollar becomes a chinese coin, which can be completely examined by the audience!

In this package you will find a finely crafted gimmicked coin set produced by Tango Magic.
Tango Magic produces the highest quality gimmicked coins in the world. Tango stands behind their products to guarantee your success. As a bonus to thank you for your purchase, Tango has included in this package Tangopedia, a four-hour instructional DVD. This DVD includes basic instructions for more than 50 gimmick coin routines using a variety of our specialty coins such as Expanded Shell-Coins, Copper/Silver/Brass, Scotch and Soda, Pen Through Coin, Folding Coins, Okito Boxes, and more. From this DVD you will learn the basics of using your new Tango Magic products as well as gaining insight into the amazing of possibilities the Tango line of coins provides.
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :