สินค้า
| Psychic Cards by G. Sama and Funtastic Magic
Psychic Cards by G. Sama and Funtastic Magic
รหัสสินค้า : m1-53
ชื่อสินค้า : Psychic Cards by G. Sama and Funtastic Magic
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,390 บาท

รายละเอียดสินค้า : Effect: The performer shows five ESP cards. The cards are totally black with white symbols. The spectator mixes the cards face down, so no one can know the order of the symbols. The squared packet is placed on the hand of the performer and then covered with a small whiteboard. The performer tries to perceive the order of the symbols and he writes them on the small whiteboard. Then the cards are turned over, one by one, and they are in the same order revealed by the performer. At the end the audience can control everything!

With these special cards, the performer will also be able to read the chosen symbol in the mind of the spectator! In addition, with the "Psychic Cards" you can present all the effects that generally are performed using the usual symbols ESP.

The fully illustrated 28-page booklet includes 3 routines and many ideas of presentation.
สินค้าคงเหลือจำนวน : 1 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :