สินค้า
| Cardian Angel trick by Paul Harris and Mike Maxwell
Cardian Angel trick by Paul Harris and Mike Maxwell
รหัสสินค้า : m1-54
ชื่อสินค้า : Cardian Angel trick by Paul Harris and Mike Maxwell
ความนิยม :
ราคาปกติ : 750 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

Effect

The Animated Angel Finds Your Friend`s Card...AND Their Name! A spectator selects a card and replaces it in the pack. As the performer flips through the Bicycle deck, one of the printed angels on the back starts to animate like a cartoon, flying off the bicycle and reaching into the mysterious "angel zone" before pulling out a playing card.

The animated angel begins turning the card over and it matches the spectator`s selection! But that`s just the beginning...once the angel has completely turned over the card it has the spectator`s name printed boldly on the face!Comes complete with specially printed deck of Bicycle cards which includes 150 different names and detailed, fully illustrated booklet.
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 5 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :