สินค้า
| Okito Coin Box (Aluminum w/DVD)(A0026) One Dollar by Tango Magic
Okito Coin Box (Aluminum w/DVD)(A0026) One Dollar by Tango Magic
รหัสสินค้า : m2-56
ชื่อสินค้า : Okito Coin Box (Aluminum w/DVD)(A0026) One Dollar by Tango Magic
ความนิยม :
ราคาปกติ : 1,290 บาท

รายละเอียดสินค้า : Description:

Perform the traditional Okito box miracles with the biggest coins. In addition to the finely crafted box you will also find the Tangopedia DVD and the quality of Tango Magic.

Effect

The magician shows a coin and a box Okito. He puts the coin inside the box and the lid, He waves the box to try that the coin is there, he places on the back of his hand, which supports a few centimeters over the table. He gives a flick on the box, the coin crosses the box and falls down on the table. The box is opened and is empty.

In this package you will find a finely crafted gimmicked coin set produced by Tango Magic.
Tango Magic produces the highest quality gimmicked coins in the world. Tango stands behind their products to guarantee your success. As a bonus to thank you for your purchase, Tango has included in this package Tangopedia, a four-hour instructional DVD. This DVD includes basic instructions for more than 50 gimmick coin routines using a variety of our specialty coins such as Expanded Shell-Coins, Copper/Silver/Brass, Scotch and Soda, Pen Through Coin, Folding Coins, Okito Boxes, and more. From this DVD you will learn the basics of using your new Tango Magic products as well as gaining insight into the amazing of possibilities the Tango line of coins provides.
 
สินค้าคงเหลือจำนวน : 2 ชิ้น
วีดีโอสาธิตการใช้ :
ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า :

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า :